Ffoniwch Ni ar 02920 799 133
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11 22 33 44 55

Rydym yn gweithio gyda busnesau i'w helpu i recriwtio staff newydd a chael arian
ar gyfer ystod eang o raglenni datblygu, gan gynnwys Prentisiaethau,
Sgiliau Hanfodol a Hyfforddiant Rheoli.


Beth rydym yn
ei wneud

Rydym yn helpu busnesau i gau'r bwlch rhwng eu perfformiad a’u potensial drwy ystod eang o becynnau recriwtio a hyfforddiant a ariennir.

Cyflogwyr – Recriwtio staff newydd am ddim

Recruit new staff for free

Nid oes rhaid i chi dalu i ni i’ch cyflwyno i'r ymgeiswyr perffaith ar gyfer eich swyddi

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Hyfforddiant mewn swydd wedi’i ariannu

Funded on the job training

Helpwch eich staff i ddatblygu gyda’n ystod eang o gyrsiau hyfforddiant mewn swydd wedi’u hariannu.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Datblygu Rheoli wedi’i ariannu

Funded Management Development

Trowch at hyfforddiant rheoli gyda’n rhaglenni datblygu rheoli

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 

Ein newyddion

t2 group yn symud i eiddo newydd

Mae’n bleser gan t2 group gyhoeddi’r penderfyniad i symud i eiddo newydd, ar ôl i nifer y staff gynyddu o 88 i 360 mewn llai na 18 mis.

Mae’r darparwr hyfforddiant t2 group yn profi nad oes rhaid i’r tueddiad economaidd cyfredol fod yn rhwystr i lwyddiant drwy symud i swyddfeydd ychwanegol i ymdopi gyda’r lefelau cynyddol o alw am y gwasanaeth.

Mwy o wybodaeth?

Ydych chi'n unigolyn sy'n chwilio am help?

t2 Apprenticeships t2 Skills t2 Management Training
 

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

Hoffech chi gael gwybod mwy am ein hymagwedd tuag at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu am sut y gallwn fodloni eich anghenion.
Er mwyn defnyddio ein Porth Dysgwyr, Cliciwch Yma ac er mwyn defnyddio ein Porth Cyflogwyr Cliciwch Yma.


Rhannu Arfer Dda

A hoffech chi gydweithio mewn partneriaeth gyda ni i rannu arfer dda? Mae gennym ystod eang o adnoddau gwych megis y
t2 knowledgebank sydd ar gael i unrhyw gyflogwyr, dysgwyr, staff neu ddarparwyr eraill er mwyn ein galluogi i gyrraedd ein
nod i wella ansawdd Dysgu’n Seiliedig ar Waith yn y DU. Fel arall cliciwch yma a gall ein Rheolwr Partneriaeth roi
galwad yn ôl i chi i drafod sut y gallwn gydweithio.