Ffoniwch Ni ar 02920 799 133
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11 22 33 44 55

Rydym yn gweithio gyda busnesau i'w helpu i recriwtio staff newydd a chael arian
ar gyfer ystod eang o raglenni datblygu, gan gynnwys Prentisiaethau,
Sgiliau Hanfodol a Hyfforddiant Rheoli.


Beth rydym yn
ei wneud

Rydym yn helpu busnesau i gau'r bwlch rhwng eu perfformiad a’u potensial drwy ystod eang o becynnau recriwtio a hyfforddiant a ariennir.

Datblygu Rheoli wedi’i ariannu

Gan fod gennym lawer o Gontractau gyda'r Llywodraeth, rydym yn gallu cynnig ystod eang o Raglenni Datblygu Rheoli ac Arweinyddiaeth wedi'u hariannu'n llwyr neu'n rhannol.

Bydd ein tîm ymroddedig o Reolwyr Cyfrifon yn cwrdd â chi i drafod eich gofynion ac wedyn yn cynnig atebion hyfforddi addas yn dibynnu ar eich anghenion penodol.

Rydym yn gallu cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant a chymwysterau a ariennir yn llawn ac yn rhannol yn y meysydd a ganlyn:

  • Hyfforddiant Gweithredol
  • Hyfforddiant Busnes
  • Datblygu Arweinyddiaeth
  • Datblygu Rheoli
  • Arwain Tîm

Cliciwch yma i fynd i’n gwefan benodol ar gyfer Datblygu Rheoli ac Arweinyddiaeth

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 799 133 heddiw i siarad â Rheolwr Cyfrif neu llenwch y bocs isod i wneud cais i ni’ch ffonio chi’n ôl

Enw * Eich e-bost
Ffôn
Ymholiad *
* Meysydd Gorfodol
 

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

Hoffech chi gael gwybod mwy am ein hymagwedd tuag at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu am sut y gallwn fodloni eich anghenion.
Er mwyn defnyddio ein Porth Dysgwyr, Cliciwch Yma ac er mwyn defnyddio ein Porth Cyflogwyr Cliciwch Yma.


Rhannu Arfer Dda

A hoffech chi gydweithio mewn partneriaeth gyda ni i rannu arfer dda? Mae gennym ystod eang o adnoddau gwych megis y
t2 knowledgebank sydd ar gael i unrhyw gyflogwyr, dysgwyr, staff neu ddarparwyr eraill er mwyn ein galluogi i gyrraedd ein
nod i wella ansawdd Dysgu’n Seiliedig ar Waith yn y DU. Fel arall cliciwch yma a gall ein Rheolwr Partneriaeth roi
galwad yn ôl i chi i drafod sut y gallwn gydweithio.